ראה! / ממשנת הרצי"ה

ככל שמתקרבים לארץ ישראל" כך מתקרבים יותר לשלמות" לבריאות ולקוממיות של האומה הישראלית" ומתגלה יותר הכלל כגוף אחד" כמציאות אחת. כל אחד ואחד מאִתנו הוא חלק של כלל ישראל המתגלה בפרטיו" כשם שהתורה בכלליותה מתגלה בכל פרטיה ודקדוקיה. בארץ ישראל מופיע עַם ישראל כמציאות אחת" כאורגניזם אחד" כחיוניות אחת. דבר זה מתגלה גם בסגנון הדיבור […]

אור ויקר – היחיד והיחד

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה… ונתת את הברכה על הר גריזים (דברים יא).שואל הכלי יקר מדוע פתח הפסוק בלשון יחיד "ראה"" ועבר ללשון רבים "לפניכם"? ומשיב הכלי יקר: הגמרא בקידושין (מ ע"א) – "לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו במצב שקול" חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצוה אחת" הכריע את כל העולם […]