מי האיש החפץ חיים לראות טוב

בסיום התפילה נוהגים לזכור כמה מהדברים היותר חשובים מתולדות עם ישראל" והשלכתם לימינו" כגון יציאת מצרים" מעמד הר סיני" ההתנפלות של עמלק על ישראל במטרה להשמידו" והחובה למחות את זכרו" וכן זוכרים את אשר הקצפנו את השם אלקינו במדבר בחטא העגל" חטא המרגלים ועוד" יוצאת דופן מכל הזכירות היא הזכירה "זכור את אשר עשה ד' […]

הכהנים הגדולים המאירים לדורנו

(ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל" והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל) מצוה על הכהנים בכל יום לברך "את עמו ישראל באהבה"" ככתוב: "וַיְדַבֵּר ד' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר:דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם" (במדבר ו כב-כג). והברכה צריכה להיות בקול רם שיהיו כולם שומעים בכוונה ובלב שלם (עיין רש"י […]