המקדש הזר

יום עיון בענייני תשעה באב וחורבן גוש קטיף ת"ו