גם כשגולים אין גלות!

לאורך ספר ירמיהו" התמודד הנביא פעמים רבות מול נביאי השקר. ירמיהו לימד את ישראל כי חטאיהם עברו את סף זכות הקיום שלהם בארץ" וגלותם היא ודאית ומוחלטת. בהתאם לכך ניבא ירמיהו לבני העם שכבר גלו בגלות יהויכין" לראות בבבל את ביתם החדש" עד להודעה נבואית חדשה. בעוד שהוא ניבא על צרות קשות ונוראות שיגיעו בעקבות […]