He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: הבעל שם טוב

play3
לצאת מהטבע'
לצאת מהטבע'
על ידי סיפורי צדיקים אפשר לפעול ישועות
play3
על ידי סיפורי צדיקים אפשר לפעול ישועות
תנועת החסידות – המהפכה, הסכנה, הבשורה
play3
תנועת החסידות – המהפכה, הסכנה, הבשורה
"והיו חייך תלואים לך מנגד"
play3
"והיו חייך תלואים לך מנגד"
ראש השנה – לעורר את רצון הקב"ה למלוך בעולמו
play3
ראש השנה – לעורר את רצון הקב"ה למלוך בעולמו
"הורני ה' דרכך ונחני באורח מישור"
play3
"הורני ה' דרכך ונחני באורח מישור"
סיפורי הבעל שם טוב
play3
סיפורי הבעל שם טוב
play3
"והיה כי תבוא" – שיעור מיוחד לקראת ח"י אלול
"והיה כי תבוא" – שיעור מיוחד לקראת ח"י אלול
play3
הקליפה והפרי בתפיסתו של שפינוזה
הקליפה והפרי בתפיסתו של שפינוזה
play3
מדוע היהדות נרתעת מלדבר על אלוהים ?
מדוע היהדות נרתעת מלדבר על אלוהים ?
play3
רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל מייסד החסידות
רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל מייסד החסידות
play3
ברכת ישתבח ו- 250 שנה לפטירת רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל
ברכת ישתבח ו- 250 שנה לפטירת רבי ישראל בעל שם טוב זצ"ל
play3
חידושי המהר"ל מפראג והבעל שם טוב
חידושי המהר"ל מפראג והבעל שם טוב
play3
הרמח"ל הגאון מוילנה ועוד
הרמח"ל הגאון מוילנה ועוד
play3
עלייתם לארץ ישראל של תלמידי הבעל שם טוב והגאון מוילנה
עלייתם לארץ ישראל של תלמידי הבעל שם טוב והגאון מוילנה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האותיות והכוחות הטמונים בשורשם
האותיות והכוחות הטמונים בשורשם
play3
הופעת תורת החסידות