He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ה'בינוני' של ספר התניא

play3
נחמת הבינוני – הבינוני נאבק, מתמודד. האם יש לו נחמה ? מניין מקבל כח להמשיך ?
play3
עד מתי ‘ ? – האם נגזר על הבינוני של התניא להלחם כל חייו ?
play3
אתה לא מזייף ולא צבוע אתה פשוט טיפוס ה’בינוני’ של ספר ‘התניא’
play3
יהודי לא עובר עברה שמנתקת אותו מבוראו
play3
כשאדם מוכן למסור את נפשו במצבי קצה – זה מגלה שגם בשגרה הוא יכול לגלות את הטוב שבו
play3
“אמנם אני בינוני אבל אני לא לבד” – להכיר את כוחות הסיוע של בינוני
play3
טיפוס הבינוני וההתמודדות שלו היא עיקר הנחת של הקב”ה מבריותיו
play3
“וזה כלל גדול בעבודת הבינוני” – שני כללים גדולים המסייעים לבינוני במילוי שליחותו.
play3
להיות עובד אלוקים !!! על מעלת הבינוני
play3
מה פירוש השבועה – “היה בעיניך כרשע” ? מהי מודעות עצמית מפוקחת ?
play3
תפקידו של הבינוני – להתגבר על הנטיה לרע
play3
“בינוני” – היא מידת כל אדם, למרות העבודה הקשה והמאמץ- יש לכל אחד אפשרות להיות בינוני במחשבה דיבור ומעשה
play3
מגילת אסתר ע”פ האדמו”ר הזקן
play3
מח שליט על לב – על היכולת לבחור כל רגע מחדש
play3
התמודדותו של ה’בינוני’
play3
“הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו”
play3
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
הנהגת המשפחה באופן הראוי: שיתוף | הרב שהם גנוט
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תודעת שליחות היא אושר החיים | הרב ראובן פיירמן
52 דקות
play3
בית המדרש
הרב אשר בוחבוט FIX
"ויפגע במקום" - מה כמוס בביטוי הזה? | כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
37 דקות
דילוג לתוכן