He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ה'בינוני' של ספר התניא

נחמת הבינוני – הבינוני נאבק, מתמודד. האם יש לו נחמה ? מניין מקבל כח להמשיך ?
play3
נחמת הבינוני – הבינוני נאבק, מתמודד. האם יש לו נחמה ? מניין מקבל כח להמשיך ?
עד מתי ' ? –  האם נגזר על הבינוני של התניא להלחם כל חייו ?
play3
עד מתי ' ? – האם נגזר על הבינוני של התניא להלחם כל חייו ?
אתה לא מזייף ולא צבוע אתה פשוט טיפוס ה'בינוני' של ספר 'התניא'
play3
אתה לא מזייף ולא צבוע אתה פשוט טיפוס ה'בינוני' של ספר 'התניא'
יהודי לא עובר עברה שמנתקת אותו מבוראו
play3
יהודי לא עובר עברה שמנתקת אותו מבוראו
כשאדם מוכן למסור את נפשו במצבי קצה – זה מגלה שגם בשגרה הוא יכול לגלות את הטוב שבו
play3
כשאדם מוכן למסור את נפשו במצבי קצה – זה מגלה שגם בשגרה הוא יכול לגלות את הטוב שבו
"אמנם אני בינוני אבל אני לא לבד" – להכיר את כוחות הסיוע של בינוני
play3
"אמנם אני בינוני אבל אני לא לבד" – להכיר את כוחות הסיוע של בינוני
טיפוס הבינוני וההתמודדות שלו היא עיקר הנחת של הקב"ה מבריותיו
play3
טיפוס הבינוני וההתמודדות שלו היא עיקר הנחת של הקב"ה מבריותיו
"וזה כלל גדול בעבודת הבינוני" – שני כללים גדולים המסייעים לבינוני במילוי שליחותו.
play3
"וזה כלל גדול בעבודת הבינוני" – שני כללים גדולים המסייעים לבינוני במילוי שליחותו.
להיות עובד אלוקים !!! על מעלת הבינוני
play3
להיות עובד אלוקים !!! על מעלת הבינוני
מה פירוש השבועה – "היה בעיניך כרשע" ? מהי מודעות עצמית מפוקחת ?
play3
מה פירוש השבועה – "היה בעיניך כרשע" ? מהי מודעות עצמית מפוקחת ?
תפקידו של הבינוני – להתגבר על הנטיה לרע
play3
תפקידו של הבינוני – להתגבר על הנטיה לרע
"בינוני" – היא מידת כל אדם, למרות העבודה הקשה והמאמץ- יש לכל אחד אפשרות להיות בינוני במחשבה דיבור ומעשה
play3
"בינוני" – היא מידת כל אדם, למרות העבודה הקשה והמאמץ- יש לכל אחד אפשרות להיות בינוני במחשבה דיבור ומעשה
מגילת אסתר ע"פ האדמו"ר הזקן
play3
מגילת אסתר ע"פ האדמו"ר הזקן
מח שליט על לב –  על היכולת לבחור כל רגע מחדש
play3
מח שליט על לב – על היכולת לבחור כל רגע מחדש
התמודדותו של ה'בינוני'
play3
התמודדותו של ה'בינוני'
"הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו"
play3
"הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו"
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
play3
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? – הרב אייל ורד
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? - הרב אייל ורד
38 דקות
play3
בית המדרש
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? – הרב אורי שרקי
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? - הרב אורי שרקי
58 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-2
בית המדרש
חסד זרים: מאמר מאת הרב זקס לפרשת חיי שרה
חסד זרים: מאמר מאת הרב זקס לפרשת חיי שרה
play3
מגזין
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
play3
בית המדרש
מעלת גמילות חסדים – הרב אורן טרבלסי
מעלת גמילות חסדים - הרב אורן טרבלסי
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד