He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: הבחירה החופשית

play3
"למה תתענו ה' מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך"
"למה תתענו ה' מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך"
אין בחירה לאדם על עצם החיים אבל הבחירה היא מה האדם עושה עם החיים שקבל
play3
אין בחירה לאדם על עצם החיים אבל הבחירה היא מה האדם עושה עם החיים שקבל
"בדרך שאדם רוצה לילך"
play3
"בדרך שאדם רוצה לילך"
בין כפיה לבחירה
play3
בין כפיה לבחירה
מעשה מבן מלך ושפחה שהתחלפו- חלק א
play3
מעשה מבן מלך ושפחה שהתחלפו- חלק א
שאלת הידיעה והבחירה- חלק ב' וסיום הספר
play3
שאלת הידיעה והבחירה- חלק ב' וסיום הספר
שאלת הידיעה והבחירה- חלק א'
play3
שאלת הידיעה והבחירה- חלק א'
play3
המצבים בהם מתבטלת הבחירה החופשית- חלק ב'
המצבים בהם מתבטלת הבחירה החופשית- חלק ב'
play3
ההבחנה בין הבחירה החופשית של הפרט לבין ההכרח של הכלל
ההבחנה בין הבחירה החופשית של הפרט לבין ההכרח של הכלל
play3
העולם כמפגש בין נס וטבע
העולם כמפגש בין נס וטבע
play3
התמודדות הרמב"ם עם דברי חז"ל הסותרים לכאורה את עקרון הבחירה החופשית ויחסו לניסים
התמודדות הרמב"ם עם דברי חז"ל הסותרים לכאורה את עקרון הבחירה החופשית ויחסו לניסים
play3
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"- ומה עם הבחירה החופשית ?
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"- ומה עם הבחירה החופשית ?
play3
הוכחות שכליות והוכחות מהתורה לקיום הבחירה החופשית
הוכחות שכליות והוכחות מהתורה לקיום הבחירה החופשית
play3
תיקון השכל והמידות כהכנה לנבואה והבחירה החופשית
תיקון השכל והמידות כהכנה לנבואה והבחירה החופשית
play3
הבחירה החופשית היא יתרונו של האדם על כל הנבראים אך עלולה להיות לרעתו
הבחירה החופשית היא יתרונו של האדם על כל הנבראים אך עלולה להיות לרעתו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שאלת הידיעה של ה' את העתיד והבחירה החופשית של האדם – סיום ספר שמונה פרקים
שאלת הידיעה של ה' את העתיד והבחירה החופשית של האדם – סיום ספר שמונה פרקים
play3
שלילת הבחירה החופשית כצעד חריג של ענישה
שלילת הבחירה החופשית כצעד חריג של ענישה
play3
הבחירה החופשית –  שיעור מספר 19
הבחירה החופשית – שיעור מספר 19
play3
הנחות היסוד לחירות האדם ובחירתו החופשית
הנחות היסוד לחירות האדם ובחירתו החופשית