אש מן השמים

המלאכה היחידה האסורה בשבת שהוזכרה בתורה בצורה מפורשת היא הבערת אש" שנאמר: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" . האש היא יסוד עיקרי ויש לה תפקיד מרכזי בישוב העולם ובהתפתחותו: יש צורות שונות וגוונים שונים של יצירת אש. חשמל אף הוא נכלל באש" ואנו יכולים להבחין רק בפעולותיו" בתוצאות מציאותו" אבל את מהותו הפנימית […]