He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: האדם והעולם

העולם כמראה של האדם
play3
העולם כמראה של האדם
כח הבניין והחורבן של האדם
play3
כח הבניין והחורבן של האדם
כפי גודל הפגם של האדם כך גודל הסתרת האור
play3
כפי גודל הפגם של האדם כך גודל הסתרת האור
תפקיד האדם- להאיר את העולם !
play3
תפקיד האדם- להאיר את העולם !
הסיעתא דשמיא למשתדלים בקיום המצוות
play3
הסיעתא דשמיא למשתדלים בקיום המצוות
"מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה"
play3
"מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה"
המחשבה לעשיית המצווה מחברת את האדם למקור המצווה- למקור האלוהי
play3
המחשבה לעשיית המצווה מחברת את האדם למקור המצווה- למקור האלוהי
כפי ערך הכוונה במעשה כך גודל השפעתו בעולם
play3
כפי ערך הכוונה במעשה כך גודל השפעתו בעולם
השפעת קיום המצוות- רק על ידי מעשה !
play3
השפעת קיום המצוות- רק על ידי מעשה !
השפעת קיום המצוות של האדם על העולמות כולם
play3
השפעת קיום המצוות של האדם על העולמות כולם
"זאת תורת האדם"
play3
"זאת תורת האדם"
דמיון האדם לבוראו במה שהקב"ה השליט את האדם על עולמות אין מספר
play3
דמיון האדם לבוראו במה שהקב"ה השליט את האדם על עולמות אין מספר
איך האדם למרות קוטנו משפיע על כל הבריאה כולה ?
play3
איך האדם למרות קוטנו משפיע על כל הבריאה כולה ?
תבנית העולם דומה לאדם
play3
תבנית העולם דומה לאדם
לאדם ניתן כח להטות עצמו ואת העולמות לאיזה צד שיחפוץ
play3
לאדם ניתן כח להטות עצמו ואת העולמות לאיזה צד שיחפוץ
האדם נקרא נפש
play3
האדם נקרא נפש
כל מצוה פרטית בשרשה כוללת רבי רבון כוחות ואורות
play3
כל מצוה פרטית בשרשה כוללת רבי רבון כוחות ואורות
השפעת האדם על כל העולמות מצד נפשו
play3
השפעת האדם על כל העולמות מצד נפשו
מבנה גוף האדם מרמז על מבנה העולם
play3
מבנה גוף האדם מרמז על מבנה העולם
חם באתר
play3
בית המדרש
כשלא הכל דבש בנישואין – התמודדות עם חולשות חסרונות ונפילות אצל בן או בת הזוג – הרב אוהד תירוש
כשלא הכל דבש בנישואין - התמודדות עם חולשות חסרונות ונפילות אצל בן או בת הזוג - הרב אוהד תירוש
play3
מגזין
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
play3
בית המדרש
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה – הרב איתן שנדורפי
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה - הרב איתן שנדורפי
play3
בית המדרש
שרה , הגר וישמעאל
שרה , הגר וישמעאל
35 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
סוד 'האבות הם המרכבה': הרב ראובן ששון על פרשת וירא
סוד 'האבות הם המרכבה': הרב ראובן ששון על פרשת וירא
play3
בית המדרש
הפיכת ערי הככר – פרשת וירא – הרב ערן ישועה
הפיכת ערי הככר - פרשת וירא - הרב ערן ישועה
play3
בית המדרש
לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה – הרב אורן טרבלסי
לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה - הרב אורן טרבלסי
Shape-7
מוזיקה
'המלאך': שירו של אלי הרצליך ממילותיו של החזון איש לציון יום פטירתו
'המלאך': שירו של אלי הרצליך ממילותיו של החזון איש לציון יום פטירתו