האם יש למעט בחקיקה דתית

ש: יש סוברים שיש למעט בחקיקה דתית כי היא גורמת קיטוב באומה" ולבנות הכל על הסברה והסכמה.ת: זה חזון לעתיד. עד שיבינו ויסכימו" הכל ייהרס. יש לנו אחריות על כל אחד מישראל" ועל כלל ישראל ועל מדינת ישראל" וכל מה שאנו יכולים לעשות כדי להוסיף תורה וקדושה" עלינו לעשות.ש: אבל הרי אנחנו נגד כפייה דתית?ת: […]

דת ומדינה

פעמים רבות עולה לדיון ציבורי השאלה" האם לא הגיע הזמן להפריד בין הדת למדינה" בין התורה לפוליטיקה? שהרי הדת-התורה היא לכאורה דבר 'נקי וטהור' המבטא את הקשר הרוחני האישי הפרטי שבין הבורא לנברא. ואילו המדינה היא המנגנון המעשי לנהל מערכת חברתית-לאומית ברובדי החיים החומריים השונים של הציבור" מערכת שבאופן טבעי מנוהלת בצורה 'מלוכלכת' ואינטרסנטית שהרי […]