ארבעה שלבים בלימוד תורה

בגמרא במסכת שבת (פו" ב-פז" א) אנו מוצאים סוגיה העוסקת בתיאור השבוע המופלא אשר עבר על בני ישראל לפני קבלת התורה במעמד הר סיני. מובן כי אין כאן תיאור 'היסטורי' התקף לאותו הדור ותו לא" אלא מצוי כאן פירוט של הסדר האלוהי בו מופיעה התורה בעולם (על פי עין איה שבת" ב" עמ'172-171):א) "בחד בשבא […]