צדק חברתי או אלוקי?

פעמים רבות נדמה לאדם שאם ברצונו להתקרב אל ה' ומתוך כך לקבל את ברכת ה' עליו" עליו לעשות מעשים יוצאי דופן" מעשים לא שגרתיים ובעיקר 'החמרות' בעניינים שבין אדם למקום" הבאות פעמים רבות על חשבון מצוות שבין אדם לחברו בתחומיהן השונים. אך באמת בתחילת פרשתנו אנו לומדים את ההפך מכך" כנאמר "והיה עקב תשמעון את […]