He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: דיני מוקצה

דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ז' – ט'
play3
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ז' – ט'
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ד' – ו'
play3
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ד' – ו'
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים א' – ג'
play3
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים א' – ג'
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ז' – ט'
play3
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ז' – ט'
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ד' – ו'
play3
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ד' – ו'
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים א' – ג'
play3
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים א' – ג'
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת – שו"ע סימן שט' סעיפים ג' – ה'
play3
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת – שו"ע סימן שט' סעיפים ג' – ה'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיף נב'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיף נב'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מט' – נא'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מט' – נא'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מו' – מח'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מו' – מח'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מג' – מה'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מג' – מה'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מ' – מב'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מ' – מב'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לז' – לט'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לז' – לט'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לד' – לו'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לד' – לו'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לא' – לג'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לא' – לג'
חם באתר
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף בפרק מיוחד את סודותיה העתיקים של יפו
29 דקות
play3
מגזין
"משהו מאוד פשוט ואמיתי"; שיחה מרתקת עם יואל זילברמן מייסד 'השומר החדש'
27 דקות
play3
מגזין
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
24 דקות
play3
נשים
נהגת בצבא הבריטי וסבתא ל-80 נכדים לא ביולוגיים; ראיון מיוחד עם דבורה מגנס
27 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-2
בית המדרש
העיקר זה הרומנטיקה?!
העיקר זה הרומנטיקה?!
Shape-2
בית המדרש
המעט מכל העמים: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת ואתחנן
המעט מכל העמים: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת ואתחנן
play3
בית המדרש
החן המיוחד שמוצא משה בעיני ה' – הרב דניאל כהן לפרשת ואתחנן
החן המיוחד שמוצא משה בעיני ה' - הרב דניאל כהן לפרשת ואתחנן
Shape-2
שו"ת
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?