He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: דיני מוקצה

play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ה'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ז' – ט'
play3
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ז' – ט'
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ד' – ו'
play3
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים ד' – ו'
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים א' – ג'
play3
דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד – שו"ע סימן שיא' סעיפים א' – ג'
play3
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ז' – ט'
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ז' – ט'
play3
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ד' – ו'
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים ד' – ו'
play3
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים א' – ג'
דיני מוקצה בשבת – שו"ע סימן שי' סעיפים א' – ג'
play3
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת – שו"ע סימן שט' סעיפים ג' – ה'
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת – שו"ע סימן שט' סעיפים ג' – ה'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיף נב'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיף נב'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מט' – נא'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מט' – נא'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מו' – מח'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מו' – מח'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מג' – מה'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מג' – מה'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מ' – מב'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים מ' – מב'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לז' – לט'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לז' – לט'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לד' – לו'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לד' – לו'
play3
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לא' – לג'
דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – שו"ע סימן שח' סעיפים לא' – לג'