סוד ה"שיחה"

פרי צדיק' לרבי צדוק הכהן מלובלין – פרשת חיי שרה