He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: דיבורים של מצוה

play3
כיצד להפוך דיבורים של חול לדיבורים של מצווה
כיצד להפוך דיבורים של חול לדיבורים של מצווה
השימוש הנכון בכח הדיבור ובאסטתיקה
play3
השימוש הנכון בכח הדיבור ובאסטתיקה
למה לברך בכלל?!
play3
למה לברך בכלל?!
המספר בשבחו של אדם בפני שונאיו והאומר שבחו של אדם בפניו
play3
המספר בשבחו של אדם בפני שונאיו והאומר שבחו של אדם בפניו
המורה הלכה בפני רבו בלי רשותו, המורה כשהוא שתוי והמורה דבר שאינו ברור לו
play3
המורה הלכה בפני רבו בלי רשותו, המורה כשהוא שתוי והמורה דבר שאינו ברור לו
האומר תפילות וברכות בלא כוונה
play3
האומר תפילות וברכות בלא כוונה
אין משיחין בזמן התפילה
play3
אין משיחין בזמן התפילה
play3
תפילה במקומות ובמצבים אסורים
תפילה במקומות ובמצבים אסורים
play3
מחלוקות בין תלמידי חכמים
מחלוקות בין תלמידי חכמים
play3
הלומד תורה על מנת לקנטר
הלומד תורה על מנת לקנטר
play3
לימוד תורה ללא ההכנה הראויה
לימוד תורה ללא ההכנה הראויה
play3
מדרגות בדיבורים של מצוה- "ותלמוד תורה כנגד כולם"
מדרגות בדיבורים של מצוה- "ותלמוד תורה כנגד כולם"
play3
דיבורים של מצוה- מצוות וידוי
דיבורים של מצוה- מצוות וידוי
play3
דיבורים של מצוה- "לספוד בכל לילה על חורבן בית המקדש וגלות השכינה"
דיבורים של מצוה- "לספוד בכל לילה על חורבן בית המקדש וגלות השכינה"
play3
דיבורים של מצוה- עדות בבית דין לגילוי האמת
דיבורים של מצוה- עדות בבית דין לגילוי האמת
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דיבורים של מצוה- ללמוד וללמד תורה
דיבורים של מצוה- ללמוד וללמד תורה
play3
דיבורים של מצוה- קריאת שמע בבוקר ובערב
דיבורים של מצוה- קריאת שמע בבוקר ובערב
play3
דיבורים של מצוה- "זכר צדיק לברכה"
דיבורים של מצוה- "זכר צדיק לברכה"
play3
חשיבות הכוונה ושמחת הלב בברכות
חשיבות הכוונה ושמחת הלב בברכות