לימוד אמונה

את ישועת הדור והצלתו" תלה מרן הראי"ה קוק זצ"ל בלימוד מקצוע האמונה. הדור התרחק מהתורה ומהמצוות מפני שהוא שואף לגדולות ואיננו מצליח למצוא את המענה לצימאון שלו בתורה כפי שהיא נלמדת בדור. לו היו חושפים בפניו את העומק של התורה" הוא לא היה מזלזל בתורה אלא מוקיר אותה" מחבב אותה ולבסוף גם מקיים אותה. אבל […]