He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: דוד המלך

play3
ואדוננו המלך דוד לא ידע'  – מתחילים ספר מלכים
ואדוננו המלך דוד לא ידע' - מתחילים ספר מלכים
כל האומר דוד חטא…
play3
כל האומר דוד חטא…
סוד הריקוד
play3
סוד הריקוד
שבחה ועוצמתה של מידת הביטול
play3
שבחה ועוצמתה של מידת הביטול
"אל תצדק הרבה" – על עולם צדיקות ועולם התשובה – בין ישי לדוד
play3
"אל תצדק הרבה" – על עולם צדיקות ועולם התשובה – בין ישי לדוד
"אל תחמיץ" על הסכנה שבהחמצה ועל האופן בו ניתן למנוע אותה
play3
"אל תחמיץ" על הסכנה שבהחמצה ועל האופן בו ניתן למנוע אותה
מי מגן עלינו – התורה או הצבא?
play3
מי מגן עלינו – התורה או הצבא?
play3
"יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה"
"יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה"
play3
מלוכת דוד בחברון
מלוכת דוד בחברון
play3
הפעולות שעשה דוד כדי לאחד את עם ישראל
הפעולות שעשה דוד כדי לאחד את עם ישראל
play3
"ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל"
"ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל"
play3
מדוע מעלה דוד את ראשו של גלית לירושלים?
מדוע מעלה דוד את ראשו של גלית לירושלים?
play3
"כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב" – כך מבררים הלכה?
"כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב" – כך מבררים הלכה?
play3
"חטאתי לה'   " – דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
"חטאתי לה' " – דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם צריך להתגבר על היצר הרע או להרוג אותו?
האם צריך להתגבר על היצר הרע או להרוג אותו?
play3
מדוע דוד לא יושב בצד ומחכה להזדמנות ששאול יהרג אלא פועל להצלת מלכותו ?
מדוע דוד לא יושב בצד ומחכה להזדמנות ששאול יהרג אלא פועל להצלת מלכותו ?
play3
"עוד שאר הקטן והנה רועה בצאן"  … "ודוד הוא הקטן"
"עוד שאר הקטן והנה רועה בצאן" … "ודוד הוא הקטן"