He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: גמילות חסדים

play3
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה'  בגמילות חסדים
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה' בגמילות חסדים
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
play3
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
מה ההבדל בין מידת רחמנים למידת גומלי חסדים ?
play3
מה ההבדל בין מידת רחמנים למידת גומלי חסדים ?
קנה המידה לחסד אמיתי
play3
קנה המידה לחסד אמיתי
מצוות גמילות חסדים עם הזולת – לא על חשבון האשה ! – חלק א
play3
מצוות גמילות חסדים עם הזולת – לא על חשבון האשה ! – חלק א
התנועה של האדם כלפי הבורא
play3
התנועה של האדם כלפי הבורא
מה לעשות עם חברה שצריכה עזרה?
play3
מה לעשות עם חברה שצריכה עזרה?
play3
גמילות חסדים
play3
שלושת עמודי העולם – שיעור מספר 3
שלושת עמודי העולם – שיעור מספר 3
play3
"גמילות חסדים הוא עניין גדול לחסיד"
"גמילות חסדים הוא עניין גדול לחסיד"
play3
שמעון הצדיק
play3
לימודים בלבד או גם התנדבות וחסד?
לימודים בלבד או גם התנדבות וחסד?
play3
מצות ביקור חולים
מצות ביקור חולים
play3
ישתדל להיטיב לחוטאים ולגמול עמהם חסד אך לא להחזיק ידיהם
ישתדל להיטיב לחוטאים ולגמול עמהם חסד אך לא להחזיק ידיהם
play3
על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שמעון הצדיק אומר על שלושה דברים העולם עומד
שמעון הצדיק אומר על שלושה דברים העולם עומד