He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: גבורה

play3
בדורינו, שחיי היומיום לחוצים ועמוסים, מידת הגבורה נדרשת להופיע ולנהל את החיים
בדורינו, שחיי היומיום לחוצים ועמוסים, מידת הגבורה נדרשת להופיע ולנהל את החיים
בין שמואל הנביא לירושלים
play3
בין שמואל הנביא לירושלים
המהפך -גבורת יונתן ונושא כליו
play3
המהפך -גבורת יונתן ונושא כליו
גבורה ישראלית
play3
גבורה ישראלית
המפגש עם לוחמים שונים שלא ויתרו למרות קשיים
play3
המפגש עם לוחמים שונים שלא ויתרו למרות קשיים
ספירת העומר – ספירת היובל
play3
ספירת העומר – ספירת היובל
הגבורה היא תכשיט וגם הכלים המופיעים אותה בעולם גם הם נחשבים תכשיטים
play3
הגבורה היא תכשיט וגם הכלים המופיעים אותה בעולם גם הם נחשבים תכשיטים
play3
"כוחו וגבורתו מלא עולם" – ההבדל שבין כוח לגבורה
"כוחו וגבורתו מלא עולם" – ההבדל שבין כוח לגבורה
play3
ענייני שבע הספירות וזיווגיהן
ענייני שבע הספירות וזיווגיהן
play3
סיחון עוג וממלכות כנען – רמיזת שלושת צדדי הגבורה
סיחון עוג וממלכות כנען – רמיזת שלושת צדדי הגבורה
play3
גבורת המידות
גבורת המידות
play3
גבורה יהודית
גבורה יהודית
play3
יתגבר כארי לעבודת בוראו
יתגבר כארי לעבודת בוראו
play3
גבורה ישראלית
גבורה ישראלית
play3
מה קבלנו מהמפגש עם היוונים ?
מה קבלנו מהמפגש עם היוונים ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגבורים כובשים"
"ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגבורים כובשים"
play3
"על הניסים ועל הנפלאות- אשר חוללו המכבים" ? או "אשר חולל ה' " ?
"על הניסים ועל הנפלאות- אשר חוללו המכבים" ? או "אשר חולל ה' " ?