קנאות

שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק

חינוך לאחריות ועצמאות

ואכלתם אותו בחפזון – פסח הוא לה'. במכילתא פרשת בא הכוונה לחיפזון מצרים" כולם נחפזו – ישראל נחפזו לצאת" המצרים נחפזו לגרשם" והשכינה נחפזה לגאול את ישראל" שכתוב בשי"הש (ב" ח) "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים" מקפץ על הגבעות". דילג הקב"ה על הרים והגבעות כדי לזרז את גאולתם" בשונה מהגאולה הבאה "כי […]

ילד לא לא

בתהליך בניית ה"עצמי" התינוק מתחיל לזחול" לנוע" ללכת. בגיל שנה וחצי בערך ישנו זינוק התפתחותי שהוא שלב משמעותי ביותר שמשנה את החוויה האישית שלו" את עצמו. הגילוי של עולם המילים והסמלים מעודד את הגילוי העצמי. הוא מסתכל במראה ובפעם הראשונה הוא רואה את עצמו מבחוץ" עד עתה הוא לא זיהה ולא הבין שהדמות שבמראה היא […]