He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: גאולת חנוכה

play3
מדוע לא נזכרת מפלתם של היוונים בתפילת "על הניסים" ?
מדוע לא נזכרת מפלתם של היוונים בתפילת "על הניסים" ?
חנוכה- חג האמונה והבטחון
play3
חנוכה- חג האמונה והבטחון
"נס בארץ ישראל"
play3
"נס בארץ ישראל"
"להעלות נר תמיד"
play3
"להעלות נר תמיד"
מה הרעיון שמייחד את חג החנוכה ?
play3
מה הרעיון שמייחד את חג החנוכה ?
נקודת המאבק שבין ישראל ליוון- אז והיום
play3
נקודת המאבק שבין ישראל ליוון- אז והיום
play3
"ולהעבירם מחוקי רצונך"- למה דווקא החוקים ?
"ולהעבירם מחוקי רצונך"- למה דווקא החוקים ?
play3
"בין אור לחושך"- חלק א
"בין אור לחושך"- חלק א
play3
חנוכה בתנ"ך
חנוכה בתנ"ך
play3
"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"
"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"
play3
נס חנוכה
play3
"בין אור לחושך"- חלק ב
"בין אור לחושך"- חלק ב
play3
פך השמן
play3
"מסרת גיבורים ביד חלשים"- מי הגיבורים ומי החלשים ?
"מסרת גיבורים ביד חלשים"- מי הגיבורים ומי החלשים ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שלושת מעגלי המאבק בחנוכה- היוונים, המתיוונים והצדוקים
שלושת מעגלי המאבק בחנוכה- היוונים, המתיוונים והצדוקים
play3
"על הניסים ועל הנפלאות- אשר חוללו המכבים" ? או "אשר חולל ה' " ?
"על הניסים ועל הנפלאות- אשר חוללו המכבים" ? או "אשר חולל ה' " ?
play3
האם יש להרבות בסעודות בחנוכה ?
האם יש להרבות בסעודות בחנוכה ?
play3
מדוע חוגגים את חנוכה
מדוע חוגגים את חנוכה