תשובה בדור הגאולה

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם . באופן פשוט הכוונה להופעת שלום בין אבות ובנים" אבל יש מובן רחב יותר. רגילים להשתמש במושג של אבות במובן תוקפה של תורה" כגון "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך" " וכן "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" . האבות הם כל תוקפה של […]

ברית ד' עם ישראל / ממשנת הרצי"ה

פרשת "נצבים" היא המשך של "כי תבוא". לומדים זאת מדברי קודשו של הרדב"ז שנשאל למה הקללות של פרשת "כי תבוא" מסתיימות בדבר לא טוב" הרי צריך לסיים בדבר טוב; כמו הקללות של "בחוקותי" שמסתיימות ב"וזכרתי להם ברית ראשונים… להיות להם לאלהים" אני ד'". פה הסיום נורא ואיום: "והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות". משיב הרדב"ז שאין […]