הרב הגאון ר' משה כלפון הכהן זצ"ל

איננו יכולים להמשיך כך" הודיעו גבאי בתי הכנסת באי ג'רבא לרבם הנערץ. תלמודי התורה ממוקמים בבתי הכנסת" והילדים קורעים פעם אחר פעם את הריפוד של הספסלים. אנו מבקשים לסגור את בתי הכנסת בפני הילדים".הרב הגאון ר' משה כלפון הכהן שמע את הטענות" וביקש מהגבאים להתלוות עמו אל בית הכנסת. משהגיעו" פתח הרב את ארון הקודש" […]