גאווה

יש מחקרים גדולים על רשימת תרי"ג המצוות" ביחס למידות. הסמ"ג כותב שגאווה היא איסור דאורייתא" כמו שכתוב: "ורם לבבך ושכחת את ד' אלהיך" – היא איסור ולא רק מידה. גאווה היא הדגשת האדם את צד ה'אני'. הרגשת והדגשת ה'אני' מבפנים ומבחוץ היא הרגשה אגואיסטית הגורמת להרס" מקטינה ומצמצמת את ערך האדם. בגמרא נאמר: "אני בריה […]