He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברכת שהחיינו

play3
דיני ברכת שהחיינו – שו"ע סימן רכה' סעיפים ג' – ה'
דיני ברכת שהחיינו - שו"ע סימן רכה' סעיפים ג' - ה'
דיני ברכות פרטיות – שו"ע סימן רכד' סעיף יג'
play3
דיני ברכות פרטיות – שו"ע סימן רכד' סעיף יג'
מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – שו"ע סימן רכג' סעיפים ד' – ו'
play3
מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – שו"ע סימן רכג' סעיפים ד' – ו'
מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – שו"ע סימן רכג' סעיפים א' – ג'
play3
מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – שו"ע סימן רכג' סעיפים א' – ג'
טוב להיזהר מלברך ברכת שהחיינו בימין בין המיצרים
play3
טוב להיזהר מלברך ברכת שהחיינו בימין בין המיצרים
יסוד ושורש העבודה – הכרת הטוב ודיני ברכת שהחיינו
play3
יסוד ושורש העבודה – הכרת הטוב ודיני ברכת שהחיינו
ברכת שהחיינו על בניית בית חדש או כלים חדשים
play3
ברכת שהחיינו על בניית בית חדש או כלים חדשים
play3
ברכת הודאת הטוב והרע
ברכת הודאת הטוב והרע
play3
ברכת ברוך דיין האמת
ברכת ברוך דיין האמת
play3
ברכת שהחיינו על ראית חבר
ברכת שהחיינו על ראית חבר
play3
האם אפשר לברך שהחיינו על מדים בתשעת הימים?
האם אפשר לברך שהחיינו על מדים בתשעת הימים?
play3
האם מותר לקנות בגדים בתשעת הימים ובשלושת השבועות?
האם מותר לקנות בגדים בתשעת הימים ובשלושת השבועות?
play3
טוב להימנע מאמירת ברכת שהחיינו על בגד או פרי בימי בין המיצרים
טוב להימנע מאמירת ברכת שהחיינו על בגד או פרי בימי בין המיצרים
play3
האם ניתן לברך ברכת "שהחיינו" על רכב חדש?
האם ניתן לברך ברכת "שהחיינו" על רכב חדש?
play3
האם כלה יכולה לברך שהחיינו?
האם כלה יכולה לברך שהחיינו?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ברכת שהחיינו על בגדים חדשים
ברכת שהחיינו על בגדים חדשים
play3
ברכת שהחיינו למי שלא ראה את חברו שלושים יום
ברכת שהחיינו למי שלא ראה את חברו שלושים יום
play3
האם מותר לקנות בגד חדש בספירת העומר והאם מותר ללובשו?
האם מותר לקנות בגד חדש בספירת העומר והאם מותר ללובשו?
play3
ברכת שהחיינו- על פירות חדשים וביו"ט שני של ראש השנה
ברכת שהחיינו- על פירות חדשים וביו"ט שני של ראש השנה