"יברכך ה' וישמרך"

הפסוק הראשון שבברכת כהנים שהיא יסוד כל הברכות כולן, מעורר תהייה. ברכה היא כידוע ריבוי ותוספת מלשון 'ברֵכה' , 'הַבְרכה', ואילו שמירה, היא שמירה על היש, על הקיים, על הנמצא כבר במציאות. ואם כן לכאורה הסדר בפסוק היה צריך להיות הפוך – 'ישמרך ה' ויברכך'. קודם שמירה על הקיים ורק אחר כך תוספת ברכה, ומדוע […]