He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברכת הטוב והמטיב

מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – שו"ע סימן רכג' סעיפים א' – ג'
play3
מי שילדה אשתו, או מת מורישו, או בנה בית חדש, או קנה כלים חדשים – מה מברך – שו"ע סימן רכג' סעיפים א' – ג'
ברכת הודאת הגשמים – שו"ע סימן רכא' סעיפים א,ב
play3
ברכת הודאת הגשמים – שו"ע סימן רכא' סעיפים א,ב
נוסח ברכה ג' ודיני ברכת המזון בשבת, והטועה בברכת המזון – שו"ע סימן קפח' סעיף י'
play3
נוסח ברכה ג' ודיני ברכת המזון בשבת, והטועה בברכת המזון – שו"ע סימן קפח' סעיף י'
דיני ברכת הטוב והמטיב על היין – שו"ע סימן קעה' סעיפים ה',ו'
play3
דיני ברכת הטוב והמטיב על היין – שו"ע סימן קעה' סעיפים ה',ו'
דיני ברכת הטוב והמטיב על היין – שו"ע סימן קעה' סעיפים ב' – ד'
play3
דיני ברכת הטוב והמטיב על היין – שו"ע סימן קעה' סעיפים ב' – ד'
דין ברכת היין בסעודה – שו"ע סימן קעד' סעיפים ז',ח'
play3
דין ברכת היין בסעודה – שו"ע סימן קעד' סעיפים ז',ח'
ברכת הודאת הטוב והרע
play3
ברכת הודאת הטוב והרע
מעלת מי שנהרג על קידוש השם שהקדושה ניכרת בגופו ונוסח ברכה רביעית של ברכת המזון
play3
מעלת מי שנהרג על קידוש השם שהקדושה ניכרת בגופו ונוסח ברכה רביעית של ברכת המזון
הרקע ההיסטורי לנוסח ברכת המזון
play3
הרקע ההיסטורי לנוסח ברכת המזון
דיני ברכת הטוב והמטיב על היין
play3
דיני ברכת הטוב והמטיב על היין
האם בר כוכבא היה משיח? חלק ב'
play3
האם בר כוכבא היה משיח? חלק ב'
האם בר כוכבא היה משיח? חלק א'
play3
האם בר כוכבא היה משיח? חלק א'
ברכות השמחה- "שהחיינו" ו"הטוב והמיטיב"
play3
ברכות השמחה- "שהחיינו" ו"הטוב והמיטיב"
דיני ברכות ההודאה על שמועה טובה ורעה ועל מציאות חדשה
play3
דיני ברכות ההודאה על שמועה טובה ורעה ועל מציאות חדשה
ברכת הודאת הטוב והרע
play3
ברכת הודאת הטוב והרע
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
הרבנית דינה ראפ: איך מחנכים לאמונה מגיל צעיר?
15 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל - רבי משה חיים לוצאטו
5 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
ניסי מלחמת ששת הימים
play3
בית המדרש
מיוחד: תפילת השל"ה עם הרב מרדכי אליהו
play3
בית המדרש
הרב ראובן ששון: כשהקב"ה מתגלה אלינו בירושלים
Shape-7
מוזיקה
אביעד שר לירושלים: 'באנו שוב'