לא חיסר בעולמו כלום / נכון לעכשיו

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח מברך בשם ומלכות 'שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם (שו"ע אור"ח רכו). האם באמת הקב"ה לא חיסר בעולמו כלום? הרי אנו רואים בחוש כל כך הרבה חסרונות בעולמנו!אלא עלינו ללמוד להתבונן בעולמנו במבט כללי. לראות מראשית ועד אחרית. כשם שהעץ […]