He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברכות התורה

play3
ברכות התורה ,המחלוקת על ההגות בתורה,הטובה שבתורה
ברכות התורה ,המחלוקת על ההגות בתורה,הטובה שבתורה
ברכת התורה על פי הרב קוק זצ"ל
play3
ברכת התורה על פי הרב קוק זצ"ל
מהותם של ברכות התורה – חלק א
play3
מהותם של ברכות התורה – חלק א
נוסח ברכת התורה ומעלת העסק בתורה מצד עצמו
play3
נוסח ברכת התורה ומעלת העסק בתורה מצד עצמו
"נותן התורה" בלשון הווה – האם נתינת התורה עדיין נמשכת ?
play3
"נותן התורה" בלשון הווה – האם נתינת התורה עדיין נמשכת ?
"אשר בחר בנו מכל העמים" – המעולה שבברכות
play3
"אשר בחר בנו מכל העמים" – המעולה שבברכות
"המלמד תורה לעמו ישראל"
play3
"המלמד תורה לעמו ישראל"
play3
ההתכללות של האדם הפרטי מאפשרת לו לזכות לערבות התורה
ההתכללות של האדם הפרטי מאפשרת לו לזכות לערבות התורה
play3
ערבות בדברי תורה – ההתאמה והשייכות בין התוכן התורני לבין האדם – חלק א
ערבות בדברי תורה – ההתאמה והשייכות בין התוכן התורני לבין האדם – חלק א
play3
"לעסוק בדברי תורה"
"לעסוק בדברי תורה"
play3
ברכות התורה
play3
מצוה יקרה של לימוד תורה – כיצד לקיימה על הצד הטוב ביותר ?
מצוה יקרה של לימוד תורה – כיצד לקיימה על הצד הטוב ביותר ?
play3
נוסח ברכות התורה
נוסח ברכות התורה
play3
"ברכת התורה צריך להזהר בה מאד"
"ברכת התורה צריך להזהר בה מאד"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
אמירת ברכת כהנים בברכות השחר
אמירת ברכת כהנים בברכות השחר
play3
אשר בחר בנו מכל העמים
אשר בחר בנו מכל העמים
play3
האם שמיעת שיעור תורה מוקלט מצריכה ברכות התורה והאם מותרת ללא כיסוי ראש ?
האם שמיעת שיעור תורה מוקלט מצריכה ברכות התורה והאם מותרת ללא כיסוי ראש ?
play3
"יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה"
"יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה"