He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברכות השחר

לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
play3
לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
play3
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
זוקף כפופים – מעשה מנופלים
play3
זוקף כפופים – מעשה מנופלים
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
play3
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
הנותן לשכוי בינה' – על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
play3
הנותן לשכוי בינה' – על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
play3
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
ברכת הנותן לשכוי בינה
play3
ברכת הנותן לשכוי בינה
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו –  על מקומה של הבושה בעבודת ה'
play3
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו – על מקומה של הבושה בעבודת ה'
הולך בתום ילך בטח' – על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
play3
הולך בתום ילך בטח' – על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
ברכת פוקח עיוורים
play3
ברכת פוקח עיוורים
ברכת זוקף כפופים
play3
ברכת זוקף כפופים
ברכת מתיר אסורים
play3
ברכת מתיר אסורים
דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ   – שו"ע סימן מה' כולו ותחילת סימן מו' הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
play3
דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ – שו"ע סימן מה' כולו ותחילת סימן מו' הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
"שעשה לי כל צרכי" – על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
play3
"שעשה לי כל צרכי" – על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
הולך בתום ילך בטח' – על ברכת המכין מצעדי גבר
play3
הולך בתום ילך בטח' – על ברכת המכין מצעדי גבר
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים – "שלא עשני עבד"?
play3
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים – "שלא עשני עבד"?
הנותן לשכוי בינה
play3
הנותן לשכוי בינה
אמירת ברכות השחר לפי סדר ההשכמה בפועל
play3
אמירת ברכות השחר לפי סדר ההשכמה בפועל
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון