He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברכות השחר

לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
play3
לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
play3
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
זוקף כפופים – מעשה מנופלים
play3
זוקף כפופים – מעשה מנופלים
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
play3
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
הנותן לשכוי בינה' – על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
play3
הנותן לשכוי בינה' – על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
play3
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
ברכת הנותן לשכוי בינה
play3
ברכת הנותן לשכוי בינה
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו –  על מקומה של הבושה בעבודת ה'
play3
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו – על מקומה של הבושה בעבודת ה'
הולך בתום ילך בטח' – על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
play3
הולך בתום ילך בטח' – על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
ברכת פוקח עיוורים
play3
ברכת פוקח עיוורים
ברכת זוקף כפופים
play3
ברכת זוקף כפופים
ברכת מתיר אסורים
play3
ברכת מתיר אסורים
דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ   – שו"ע סימן מה' כולו ותחילת סימן מו' הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
play3
דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ – שו"ע סימן מה' כולו ותחילת סימן מו' הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
"שעשה לי כל צרכי" – על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
play3
"שעשה לי כל צרכי" – על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
הולך בתום ילך בטח' – על ברכת המכין מצעדי גבר
play3
הולך בתום ילך בטח' – על ברכת המכין מצעדי גבר
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים – "שלא עשני עבד"?
play3
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים – "שלא עשני עבד"?
הנותן לשכוי בינה
play3
הנותן לשכוי בינה
אמירת ברכות השחר לפי סדר ההשכמה בפועל
play3
אמירת ברכות השחר לפי סדר ההשכמה בפועל
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?