He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברכות השחר

play3
לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
play3
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
זוקף כפופים – מעשה מנופלים
play3
זוקף כפופים – מעשה מנופלים
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
play3
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
הנותן לשכוי בינה' – על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
play3
הנותן לשכוי בינה' – על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
play3
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
play3
ברכת הנותן לשכוי בינה
ברכת הנותן לשכוי בינה
play3
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו –  על מקומה של הבושה בעבודת ה'
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו – על מקומה של הבושה בעבודת ה'
play3
הולך בתום ילך בטח' – על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
הולך בתום ילך בטח' – על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
play3
ברכת פוקח עיוורים
ברכת פוקח עיוורים
play3
ברכת זוקף כפופים
ברכת זוקף כפופים
play3
ברכת מתיר אסורים
ברכת מתיר אסורים
play3
דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ   – שו"ע סימן מה' כולו ותחילת סימן מו' הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
דין תפילין בבית הקברות ובבית המרחץ – שו"ע סימן מה' כולו ותחילת סימן מו' הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
play3
"שעשה לי כל צרכי" – על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
"שעשה לי כל צרכי" – על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הולך בתום ילך בטח' – על ברכת המכין מצעדי גבר
הולך בתום ילך בטח' – על ברכת המכין מצעדי גבר
play3
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים – "שלא עשני עבד"?
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים – "שלא עשני עבד"?
play3
הנותן לשכוי בינה
הנותן לשכוי בינה
play3
אמירת ברכות השחר לפי סדר ההשכמה בפועל
אמירת ברכות השחר לפי סדר ההשכמה בפועל