לראות את הברכה

ראה אנכי נותן לפניכם ברכה." זאת אומרת" הברכה כשהיא לעצמה לא די בה" צריכים ל ר א ו ת אותה" להרגישה" ולהכירה". מדייק הרב שלמה זוין זצ"ל בספרו לתורה ולמועדים בפרשתנו. כך הוא מבאר גם את הפסוק בהפטרה "הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך.. ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ" (ישעיה" נד). […]