He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברכה

play3
להיות אבא בישראל
להיות אבא בישראל
"הושיעה את עמך וברך את נחלתך" – הישועה היא הצלה לעומת ברכה  שהיא תוספת טובה
play3
"הושיעה את עמך וברך את נחלתך" – הישועה היא הצלה לעומת ברכה שהיא תוספת טובה
"כשמחך יצירך בגן עדן מקדם" – השמחה היא פועל יצא של יצירה משותפת
play3
"כשמחך יצירך בגן עדן מקדם" – השמחה היא פועל יצא של יצירה משותפת
הכרת בורא העולם כאדון העולם
play3
הכרת בורא העולם כאדון העולם
בנוסח הברכה המילה "אתה"  משקפת קרבה אל הבורא
play3
בנוסח הברכה המילה "אתה" משקפת קרבה אל הבורא
"ברוך אתה ה'" – מהי ברכה ?
play3
"ברוך אתה ה'" – מהי ברכה ?
play3
יש כח ברצון לרומם את האדם ולשנות את המציאות
יש כח ברצון לרומם את האדם ולשנות את המציאות
play3
תיקון הברכה הוא על ידי הוספת קדושה על מנת שהשפע לא יתהפך לפשע
תיקון הברכה הוא על ידי הוספת קדושה על מנת שהשפע לא יתהפך לפשע
play3
הברכה והקדושה נראים כהפכים אך השבת מוכיחה שהם מאוחדים
הברכה והקדושה נראים כהפכים אך השבת מוכיחה שהם מאוחדים
play3
ברכת האילנות- החידוש שבברכות הראייה והריח
ברכת האילנות- החידוש שבברכות הראייה והריח
play3
מאיזה גיל אפשר לברך עם ילד בשם ומלכות ?
מאיזה גיל אפשר לברך עם ילד בשם ומלכות ?
play3
ותן טל ומטר לברכה
ותן טל ומטר לברכה
play3
ברכת כהנים בפרט וברכת איש לרעהו בכלל
ברכת כהנים בפרט וברכת איש לרעהו בכלל
play3
חשיבות הכוונה ושמחת הלב בברכות
חשיבות הכוונה ושמחת הלב בברכות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
השפעת פעולת הברכה על העולמות כולם
השפעת פעולת הברכה על העולמות כולם
play3
הנס הוא חלק מהטבע
הנס הוא חלק מהטבע
play3
איך ברכה עובדת ?