He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ברוך שפינוזה

play3
אפיקורוס ישראל חמור יותר מאפיקורוס נכרי
אפיקורוס ישראל חמור יותר מאפיקורוס נכרי
"ההשכחה של האידיאליים האלוהיים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל"
play3
"ההשכחה של האידיאליים האלוהיים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל"
השפעת שפינוזה על היהדות
play3
השפעת שפינוזה על היהדות
שפינוזה ויצירת העולם החילוני
play3
שפינוזה ויצירת העולם החילוני
היהדות ושפינוזה – שיעור מספר 11
play3
היהדות ושפינוזה – שיעור מספר 11
ההשלכות של דעותיו של שפינוזה בימינו – שיעור מספר 10
play3
ההשלכות של דעותיו של שפינוזה בימינו – שיעור מספר 10
האלוהים של שפינוזה -חלק ב – שיעור מספר 9
play3
האלוהים של שפינוזה -חלק ב – שיעור מספר 9
play3
האלוהים של שפינוזה -חלק א – שיעור מספר 8
האלוהים של שפינוזה -חלק א – שיעור מספר 8
play3
הכרת הבורא היא על ידי מידותיו ולא ניתן להכיר את הבורא בעצמותו
הכרת הבורא היא על ידי מידותיו ולא ניתן להכיר את הבורא בעצמותו
play3
ההתיחסות אל האידאלים האלוהיים במקום אל העצם האלוהי
ההתיחסות אל האידאלים האלוהיים במקום אל העצם האלוהי
play3
נפילתה של היהדות לדתיות הפרטית
נפילתה של היהדות לדתיות הפרטית
play3
זיהוי הטבע עם האלוהות – סילוק האלוהות מן הנפש האנושית – ודרדור האנושות לשקיעה בחומריות
זיהוי הטבע עם האלוהות – סילוק האלוהות מן הנפש האנושית – ודרדור האנושות לשקיעה בחומריות
play3
הקליפה והפרי בתפיסתו של שפינוזה
הקליפה והפרי בתפיסתו של שפינוזה
play3
מדוע היהדות נרתעת מלדבר על אלוהים ?
מדוע היהדות נרתעת מלדבר על אלוהים ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
המאבק הרוחני-תאולוגי בין ישראל לעמים
המאבק הרוחני-תאולוגי בין ישראל לעמים
play3
מה יחסינו לברוך שפינוזה ?
מה יחסינו לברוך שפינוזה ?
play3
יסודות האמונה – שיעור מספר 13 – העולם שנברא מברוך שפינוזה
יסודות האמונה – שיעור מספר 13 – העולם שנברא מברוך שפינוזה
play3
יסודות האמונה – שיעור מספר 12 –  ברוך שפינוזה
יסודות האמונה – שיעור מספר 12 – ברוך שפינוזה