He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: בעל תשובה

play3
תשובת ארץ ישראל
תשובת ארץ ישראל
"כשאדם רוצה להיות דוקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה"
play3
"כשאדם רוצה להיות דוקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה"
כיצד בעל תשובה צריך להתיחס לעבר שלו
play3
כיצד בעל תשובה צריך להתיחס לעבר שלו
מעמדו של בעל תשובה
play3
מעמדו של בעל תשובה
מסורת לבעל תשובה
play3
מסורת לבעל תשובה
"השנה השלוש עשרה למלכות יאשיהו"
play3
"השנה השלוש עשרה למלכות יאשיהו"
מה היא התשובה ?
play3
מה היא התשובה ?
play3
"בעל תשובה מוכרח ללכת בדרכים עליונים"
"בעל תשובה מוכרח ללכת בדרכים עליונים"
play3
"כשאדם רוצה להיות צדיק גמור – קשה לו להיות בעל תשובה"
"כשאדם רוצה להיות צדיק גמור – קשה לו להיות בעל תשובה"
play3
יש קונה עולמו בשעה אחת – איך עושים את זה ?
יש קונה עולמו בשעה אחת – איך עושים את זה ?
play3
בעלי תשובה וצדיקים גמורים
בעלי תשובה וצדיקים גמורים
play3
בעל תשובה וצדיק גמור – מי גדול ממי  ?
בעל תשובה וצדיק גמור – מי גדול ממי ?
play3
ההבדל בין בעל תשובה לצדיק גמור
ההבדל בין בעל תשובה לצדיק גמור
play3
עיקר ויסוד גדול לתשובה שיתבייש בעל התשובה מן החטא שעשה – תחילת פרק ה'
עיקר ויסוד גדול לתשובה שיתבייש בעל התשובה מן החטא שעשה – תחילת פרק ה'
play3
לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה
לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה
לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה
play3
היתרון של בעלי תשובה ושל צדיקים גמורים
היתרון של בעלי תשובה ושל צדיקים גמורים
play3
מי גדול ממי בעלי תשובה או צדיקים גמורים
מי גדול ממי בעלי תשובה או צדיקים גמורים
play3
שכרם של בעלי תשובה
שכרם של בעלי תשובה