Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: בעלי תשובה

IMG-20191006-WA0016
Shape-2
“נקרע הים, והתחלתי לבכות”; דין דין אביב חושפת מה קרה ברגע הגורלי שבו החליטה להפסיק להופיע בפני גברים
play3
עקשנות והתמדה בתהליך התשובה מאפשרת שהתשובה תתקבל גם לאתם שבידם עוונות חמורים
play3
משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב”ה כלים שבורים
play3
האם גם מי ש”מחוק” ואדוק בעברות חמורות יכול לחזור בתשובה ?
play3
באיזה אופן יש לקיים את ההנהגה “וחטאתי נגדי תמיד”?
play3
למה נגרע- אין אבוד’ – על חגם של בעלי התשובה
play3
מי שבריתו שלם יכול להתרחב בארחות חיים גם כן בחומריות מרובה
play3
הברית שכרת הקב”ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק – הרב אורי שרקי
play3
התופעה המופלאה שהתחדשה לראשונה בדורינו – בעלי התשובה – שיעור מספר 3
play3
חזרתי בתשובה . ומה עם כל מה שעברתי לפני … ? – היחס לעבר – שיעור מספר 2
play3
תאמין שיכולים לתקן – שיעור ראשון בסדרה
play3
מסורת לבעל תשובה
play3
מי ראוי להיות שליח ציבור?
play3
כניסה למצבי נסיון והדרכות לבעלי תשובה
play3
דרכים בקניין תורה
דני שרחטון
play3
סיפורי תשובה: הרב יואב מלכא מראיין את הרב דני שרחטון על התקרבותו לחיי תורה ומצוות
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
יהושע בן נון | הרב דב ביגון | פרשת פנחס
השופר והחצוצרות - בימינו ולעתיד לבוא | הרב דב ביגון
44 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
התחדשות החיים בראש השנה - תורות רבי צדוק הכהן מלובלין לחודש אלול ותשרי | הרב אייל ורד
36 דקות
play3
בית המדרש
הרב שמעון מן
ביאורים והעמקה בתפילות הימים הנוראים | הרב שמעון מן
51 דקות
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
עבודת ההשתייכות לכלל ישראל - משיחות הרצי"ה | הרב שהם גנוט