תנועת נוער נפרדת

מרן הרב קוק"ע"ד הריקודים [המעורבים]" הס מלהזכיר פריצת גדרי תוה"ק ודרכי הצניעות והטהרה שהם מוחזקים בין שלמי אמוני ישראל מעולם. וחלילה לחקות את פורקי עול תורה ויראת שמים" ולהכשל אפילו בשמצא דשמצא דאבאיזרא [דעריות] האסורה ומגונה…" (שו"ת דעת כהן ל). "מה שהוא נעלה מכל ספק הוא" מה שהרשו לעצמם כעת מנהלי הגימנסיה" לקבץ את שני […]