He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: בלק

play3
וישב ישראל בשיטים
וישב ישראל בשיטים
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה
play3
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה
לא מדובשך ולא מעוקצך
play3
לא מדובשך ולא מעוקצך
ברכותיו של בלעם את עם ישראל
play3
ברכותיו של בלעם את עם ישראל
התאחדות מואב ומדין נגד ישראל
play3
התאחדות מואב ומדין נגד ישראל
עניין התשבחות והזמירות
play3
עניין התשבחות והזמירות
בין א.ר.ר , ק.ל.ל   וק.ב.ה  אז והיום
play3
בין א.ר.ר , ק.ל.ל וק.ב.ה אז והיום
play3
מלחמת בלק בישראל – מלחמה רוחנית
מלחמת בלק בישראל – מלחמה רוחנית
play3
המאבק נגד המימד הכמותי והאיכותי נגד עם ישראל
המאבק נגד המימד הכמותי והאיכותי נגד עם ישראל
play3
על אתון ועל חמור
על אתון ועל חמור
play3
"ויגר מואב מפני בני ישראל" הפחד של אומות העולם  הוא כתוצאה ממה שהם רוצים לעשות לנו
"ויגר מואב מפני בני ישראל" הפחד של אומות העולם הוא כתוצאה ממה שהם רוצים לעשות לנו
play3
מי שם פה לאדם ? לאתון ? –  ומדוע ?
מי שם פה לאדם ? לאתון ? – ומדוע ?
play3
איך להתמודד נכון עם מציאות של קללות ועין הרע
איך להתמודד נכון עם מציאות של קללות ועין הרע
play3
זכירת מה שיעצו בלק ובלעם ושאר שונאי ישראל שבכל דור
זכירת מה שיעצו בלק ובלעם ושאר שונאי ישראל שבכל דור
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
כי מראש צורים אראנו – הנסיון של בלעם לקלל את ישראל מצד התחלתן
כי מראש צורים אראנו – הנסיון של בלעם לקלל את ישראל מצד התחלתן