תלמידי אברהם אבינו, ותלמידי בלעם הרשע

"כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע" (אבות ה יט).לתלמידיו של אברהם אבינו יש מחשבות טובות, דיבורים טובים ומעשים טובים שהם כנגד עין טובה, […]

מה בליבם של תלמידי בלעם

בלעם איננו אויב ארכיאולוגי. דמותו היא אידאה ניצחית של אויב רוחני" הפושטת ולובשת צורה" ופועלת עד עצם היום הזה. כל המתנגדים האידיאולוגים" הלוחמים בעם ישראל בכל הדורות ינקו מרוחו" כיוון שהעמיד תלמידים הרבה" "כָּל מִי שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ שְׁלשָׁה דְבָרִים הַלָּלוּ… עַיִן רָעָה" וְרוּחַ גְּבוֹהָה" וְנֶפֶשׁ רְחָבָה" מִתַּלְמִידָיו שֶׁל בִּלְעָם הָרָשָׁע" (אבות). בנבואה שנצרכה לדורות" אומר […]