סידרת "הַנֵּצַח וְהַהוֹד" – חלק ב': לפתח מבט אמוני

"משחרב בית המקדש… ופסקו אנשי אמנה מישראל… אמר רבי יצחק: אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב"ה"(סוטה מח" ב)בשבוע שעבר שאלנו איך נוכל להתחבר לבית המקדש? איך נצמיח בעצמנו את הכיסופים לבית המקדש? הפעם ננסה להבין מעט מה אומר קיומו של בית המקדש בעולם? ומה חסר לנו בחיינו שבית המקדש אינו קיים? תפילת שלמה המלךשלמה המלך […]

יופי ונוי במקדש ובחיים

כינויו של בית המקדש 'נויו של עולם' (זבחים נד ב) שאנו פוגשים בציווי בניינו לראשונה בפרשתנו" (תחילה כמשכן כמובן)" מעורר תמיהה. מדוע מקום השראת השכינה בישראל ולעולם כולו" צריך להיות מקום יפה מלא הוד והדר? ובכלל מה יחסה העקרוני של התורה ליופי ולנוי חיצוני בחיינו" יופי שפעמים רבות גורם לאדם סיפוק ושמחה פנימית יותר מאשר […]