אכן יש ה', ואנכי לא ידעתי.

אמור לי מה אומר לך התאריך א' באלול ואומר לך מי אתה. יש מי שממילא מנהל את חייו על פי לוח השנה האזרחי-נוצרי והתאריך הזה, כמו כל התאריכים העבריים, זר לו וזר לנפשו. יש מי שהתאריך הזה מסמן לו את ראשיתו של חודש הרחמים והסליחות, החודש שאמור להכין את הלבבות לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, […]

ומה יש איתך לטעון?

על הדרך פנימה אל בית המדרש 'רבי אלעזר ברבי שמעון נתמנה סבל העובד בחוץ. יום אחד בא אליו אליהו זכור לטוב" בדמות סבא אחד. אמר לו [אלעזר לסבא ] – ומה יש איתך לטעון?אמר לו הסבא – זהו הצרור שיש לי ואיתו המקל.אמר אלעזר לחבריו הסבלים – ראיתם את הסבא הזה? אני יכול לטעון אותו […]