Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: בית הכנסת

הפסוקים שנתקנו לומר לפני התפילה כדי לעורר את האדם שיבין לאן נכנס
play3
הפסוקים שנתקנו לומר לפני התפילה כדי לעורר את האדם שיבין לאן נכנס
האם מותר לשבת בבית הכנסת רגל על רגל?
play3
האם מותר לשבת בבית הכנסת רגל על רגל?
עמידה בזמן קריאת התורה
play3
עמידה בזמן קריאת התורה
“בבית אלוקים נהלך ברגש”
play3
“בבית אלוקים נהלך ברגש”
הלכות השכמת בית הכנסת ובית המדרש
play3
הלכות השכמת בית הכנסת ובית המדרש
“אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת” – חלק א
play3
“אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת” – חלק א
קדושת בית הכנסת ובית המדרש
play3
קדושת בית הכנסת ובית המדרש
לשהות לפני התפילה כדי לכוון דעתו
play3
לשהות לפני התפילה כדי לכוון דעתו
נוהגים לשטוח עשבים בבית הכנסת בשבועות
play3
נוהגים לשטוח עשבים בבית הכנסת בשבועות
צריך שיהיו בבית הכנסת פתחים וחלונות כנגד ירושלים
play3
צריך שיהיו בבית הכנסת פתחים וחלונות כנגד ירושלים
ללכת מבית הכנסת לבית המדרש
play3
ללכת מבית הכנסת לבית המדרש
אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום
play3
אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום
אין תפילתו של אדם נשמעת – אלא בבית הכנסת
play3
אין תפילתו של אדם נשמעת – אלא בבית הכנסת
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת בכותל דרום
play3
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת בכותל דרום
המקום שבו יעמוד האדם להתפלל
play3
המקום שבו יעמוד האדם להתפלל
חם באתר
play3
בית המדרש
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה’ אייר תש”ח כתאריך הגאולה – הרב אייל ורד
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה' אייר תש"ח כתאריך הגאולה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים – הרב אשר בוחבוט
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מושג שמירת הברית – לימוד בספר ‘מידות הראיה’ מאת הרב ליאור לביא
מושג שמירת הברית - לימוד בספר 'מידות הראיה' מאת הרב ליאור לביא
play3
בית המדרש
“צא מן החורבה” מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
"צא מן החורבה" מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה – הרב מאיר טויבר בלימוד בספר ‘נתיבות עולם’
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה - הרב מאיר טויבר בלימוד בספר 'נתיבות עולם'