He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ביקורת המקרא,

play3
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
עשר המכות : השחיתות המכה והמסר המדוייק
אפיקורוס ישראל חמור יותר מאפיקורוס נכרי
play3
אפיקורוס ישראל חמור יותר מאפיקורוס נכרי
עקרון זוגיות הפרשיות וסתירת הדעה של המקורות השונים בתורה על ידי בקורת המקרא
play3
עקרון זוגיות הפרשיות וסתירת הדעה של המקורות השונים בתורה על ידי בקורת המקרא
הלכה יצירתית וביקורת המקרא
play3
הלכה יצירתית וביקורת המקרא
היסודות הכוזבים של מבקרי המקרא
play3
היסודות הכוזבים של מבקרי המקרא
התגלות מולידה את המסורות של האומה
play3
התגלות מולידה את המסורות של האומה
הצרות הגדולות ביותר של הגויים – הנסיון לפלוש ולחלל את הקשר בין עם ישראל לקב"ה
play3
הצרות הגדולות ביותר של הגויים – הנסיון לפלוש ולחלל את הקשר בין עם ישראל לקב"ה
play3
פרנסתו הרוחנית של עם ישראל שונה משל שאר העמים
פרנסתו הרוחנית של עם ישראל שונה משל שאר העמים
play3
לימודי "יהדות" במסגרות אקדמאיות – שיעור מספר 11
לימודי "יהדות" במסגרות אקדמאיות – שיעור מספר 11
play3
האם מותר ללמוד מדעי היהדות באוניברסיטה?
האם מותר ללמוד מדעי היהדות באוניברסיטה?
play3
עונשו של עכן וכיבוש העי
עונשו של עכן וכיבוש העי
play3
ה"מטעמים" של ביקורת המקרא ממזמור סח' בתהילים – האומנם ראויים לאכילה ?
ה"מטעמים" של ביקורת המקרא ממזמור סח' בתהילים – האומנם ראויים לאכילה ?
play3
סוגיית תורה מן השמים חלק ב' – ביקורת המקרא -חוקי חמורבי
סוגיית תורה מן השמים חלק ב' – ביקורת המקרא -חוקי חמורבי
play3
סוגיית תורה מן השמים חלק א' – ביקורת המקרא
סוגיית תורה מן השמים חלק א' – ביקורת המקרא
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
נפגשים בפרשה – פרשת בראשית
נפגשים בפרשה – פרשת בראשית