בימי בין המצרים האמת והשלום אהבו.

הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב נקראים ימי בין המצרים על שם הכתוב "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" (איכה א ג). ואכן צרות צרורות היו לישראל בימים הללו: בי"ז בתמוז נשתברו לוחות הברית בגלל חטא העגל" הובקעה חומת ירושלים ובוטל קרבן התמיד והועמד צלם בהיכל" והתורה הקדושה נשרפה על ידי אפוסטומוס הרשע. בט' באב כידוע […]

מיגון ואנחה – לששון ושמחה

בי"ז בתמוז פקדו חמש צרות את ישראל (שו"ע או"ח תקמט מ"ב ב):א. נשתברו הלוחות כשירד משה מן ההר.ב. בוטל קרבן התמיד בבית המקדש הראשון.ג. הובקעה חומת ירושלים בבית שני.ד. נשרפה התורה ע"י אפוסטמוס הרשע.ה. הועמד צלם בהיכל.וכבר הורונו חז"ל שהתענית ומנהגי האבלות שקיימו בין המצרים" מטרתם לעורר הלבבות לתשובה – שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב […]