הגשמיות של החבר היא הרוחניות שלך

ירידה דרמטית?מעמד הר סיני היה המאורע הרוחני הנשגב ביותר מכל הזמנים. בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית הקב"ה התגלה לעם שלם. אין לתאר את עוצמת התחושה הרוחנית של אותו מעמד. הרמח"ל אף כותב שהקב"ה קרע לעם ישראל את השמים ונתגלו להם כל סודות היקום ותכלית הבריאה (הקדמה למאמר הויכוח). אולם מיד לאחר החוויה הרוחנית המכוננת הזאת" אנו […]