He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ביכורים

תאנה שביכרה
play3
תאנה שביכרה
"והיה כי תבוא" – שיעור מיוחד לקראת ח"י אלול
play3
"והיה כי תבוא" – שיעור מיוחד לקראת ח"י אלול
"והיה כי תבוא אל הארץ"
play3
"והיה כי תבוא אל הארץ"
יחס האדם לפרי עמלו ולקנייניו
play3
יחס האדם לפרי עמלו ולקנייניו
מקרא ביכורים- מתחיל בגנות ומסיים בשבח
play3
מקרא ביכורים- מתחיל בגנות ומסיים בשבח
הבאת הביכורים כביטוי של הכרת הטוב
play3
הבאת הביכורים כביטוי של הכרת הטוב
מה הקשר בין תפילה, ביכורים וחורבן בית המקדש ?
play3
מה הקשר בין תפילה, ביכורים וחורבן בית המקדש ?
בין חקלאות למסחר – יסוד הביכורים – חלק ב
play3
בין חקלאות למסחר – יסוד הביכורים – חלק ב
בין חקלאות למסחר – יסוד הביכורים – חלק א
play3
בין חקלאות למסחר – יסוד הביכורים – חלק א
הבאת ביכורים מצוה מבוארת או מחודשת ובמה ?
play3
הבאת ביכורים מצוה מבוארת או מחודשת ובמה ?
"ולקח הכהן הטנא לידך"
play3
"ולקח הכהן הטנא לידך"
על "ביכורים"  ו"בכורות" …
play3
על "ביכורים" ו"בכורות" …
ביכורים ווידוי מעשרות
play3
ביכורים ווידוי מעשרות
הלימוד מהביכורים – ראשית כל דבר צריך להיות מקושר אל ה'
play3
הלימוד מהביכורים – ראשית כל דבר צריך להיות מקושר אל ה'
הביכורים והבעלות על ארץ ישראל
play3
הביכורים והבעלות על ארץ ישראל
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? – הרב אייל ורד
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? - הרב אייל ורד
38 דקות
play3
בית המדרש
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? – הרב אורי שרקי
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? - הרב אורי שרקי
58 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מגזין
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
יום הוצאתה להורג של חנה סנש: חשיפה מיוחדת מיומניה האישיים
play3
בית המדרש
מעלת גמילות חסדים – הרב אורן טרבלסי
מעלת גמילות חסדים - הרב אורן טרבלסי
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו