Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ביטול תורה

התועלת בדיעבד מביטול תורה – חלק א
play3
התועלת בדיעבד מביטול תורה – חלק א
פגם בחלק הדיבור של האדם פוגם בחלק הרוח  של האדם
play3
פגם בחלק הדיבור של האדם פוגם בחלק הרוח של האדם
הצער הגדול של האדם על מיעוט התורה הוא מעין יסורי גהינם
play3
הצער הגדול של האדם על מיעוט התורה הוא מעין יסורי גהינם
צער ביטול תורה וההבדל בין צער שאפשר להיבנות ממנו  לבין עצבות שאין לה מקום בעבודת ה’
play3
צער ביטול תורה וההבדל בין צער שאפשר להיבנות ממנו לבין עצבות שאין לה מקום בעבודת ה’
כשהתורה לא מתגלה בחייו של האדם זהו ביטול תורה
play3
כשהתורה לא מתגלה בחייו של האדם זהו ביטול תורה
לפעמים תיקון המעשים אינו מצליח בגלל חולשה גופנית
play3
לפעמים תיקון המעשים אינו מצליח בגלל חולשה גופנית
מבטלין תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה
play3
מבטלין תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה
זו זכות גדולה ללמוד תורה בבית המדרש אך יש לנצל את הזמן
play3
זו זכות גדולה ללמוד תורה בבית המדרש אך יש לנצל את הזמן
כל העוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה
play3
כל העוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה
כמה זמן אמור אדם להקדיש ללימודי חול ?
play3
כמה זמן אמור אדם להקדיש ללימודי חול ?
הנהגת בית המדרש  והיאך לומדים בשכר
play3
הנהגת בית המדרש והיאך לומדים בשכר
מה עדיף בליל שבועות – השתתפות בשיעורים או לימוד עצמי?
play3
מה עדיף בליל שבועות – השתתפות בשיעורים או לימוד עצמי?
“כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה – אש אוכלתו “
play3
“כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה – אש אוכלתו “
קביעת עיתים ללימוד תורה וביטול תורה
play3
קביעת עיתים ללימוד תורה וביטול תורה
הלכות קריאת מגילה- “מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה”
play3
הלכות קריאת מגילה- “מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה”
“בעוון ביטול תורה בנים מתים כשהם קטנים בגלל שמבטלין את אבותיהם”, מדוע ? הרי הם לא בני עונשין ?
play3
“בעוון ביטול תורה בנים מתים כשהם קטנים בגלל שמבטלין את אבותיהם”, מדוע ? הרי הם לא בני עונשין ?
לימוד תורה וביטול תורה
play3
לימוד תורה וביטול תורה
“והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו”
play3
“והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו”
אם יהיה העולם בטל אפילו רגע אחד מן התורה – יחרב
play3
אם יהיה העולם בטל אפילו רגע אחד מן התורה – יחרב
חם באתר
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ”ב
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ”ב
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ"ב