יהודי, אל תצביע דתי, אל תצביע לאומי, תצביע דתי לאומי

גם מפלגה לאומית לא דתית, כלומר חילונית, היא טובהאבל אינה שלמה.גם מפלגה דתית לא לאומית, כלומר חרדית, היא טובהאבל אינה שלמה.אדם פרטי צריך להיות שלם בגופו ובנפשושאם לא כן לא ישרוד,קל וחומר מפלגה.כי מפלגה היא מחנכת האומהמובילה אותה מן ההווה אל העתיד,בונה את העתיד על יסוד ההווה.והרי מפלגה חילונית עסוקה בהווהבכלכלה ובטחון – ולא בנצח.ומפלגה […]

הצבעה בבחירות כתרומת מחצית השקל

וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה ב) רש"י: לשון נדבה והוא לשון רצון טוב.הרצון הטוב הוא העומד ביסוד הקמת המשכן והמקדש הלאומי" וביסוד כל בית בישראל שהוא בבחינת משכן. ואם חלילה אין רצון טוב – דוגמת בית שני – […]

בעד מי נבחר

אנו נבוכים" מול סיבוב בחירות שלישי. שתי המפלגות הגדולות לא הצליחו להתאחד. גם המפלגות הדתיות-הלאומיות לא הצליחו.אכן" מלאכה קשה היא זו. לא שאיננו רוצים אחדות. זה דבר הכי יקר לעם היושב בציון" ויחד עם זה" הכי קשה. כי לא די לנו באחדות טכנית-פרקטית-מעשית" אלא אנו שוחרים אחדות פנימית-אמיתית-שורשית. ולכן אנו מגששים.אנו בתקופת מעבר בין גלות […]

מפלגה מוסרית

ש: האם בזירה הפוליטית יש ללכת עם האמת המוחלטת" או שיש מקום לפשרות? האם יש להצביע בעד מפלגה" גם אם אינה תואמת את התורה או אפילו מתנגדת לחלק ממנה כדי לקדם רעיונות ומהלכים חשובים אחרים? או שנטיית מפלגה מן התורה פוסלת אותה ואין להצביע לה? למשל אשה חברת כנסת?ת: התורה כוללת את הפרט ואת הכלל" […]

שו"ת בחירות : עשר שאלות

הרב שלמה אבינר[ראיון] 1. ש: מי מתאים להיות חבר כנסת?ת: חבר כנסת הוא מנהיג" ומרן הרב קוק" בספרו עין איה על מסכת ברכות לגבי מינויו של בצלאל" מגדיר בשלוש אמות מידה: א .אדם קדוש. ב. תלמיד חכם. ג. מקושר עם העם. וזה חייב להיות לפי סדר זה" – לא כנהוג היום" שמעדיפים אדם כריזמטי המבטיח […]

האם הרבנים קובעים במי לבחור

[ראיון] ש: לקראת בחירות" מתפרסמים פסקים של גדולי ישראל בעד מי לבחור. האם זה מחייב?ת: לא מחייב" אך זה אחד מן השיקולים המכריעים. בצלאל בן אורי בן חור התמנה מתוך שלושה מקורות: רבונו של עולם" משה רבנו והעם. שהרי ד' שאל את משה רבנו אם הוא מסכים. השיב: אם ד' גזר" ודאי טוב. – בכל […]

הוי דן כל מפלגה לכף זכות

[ראיון] ש: קשה לקראת הבחירות" יש לי בעיה בעד מי לבחור?ת: בעיה ידועה. משבר של בחירהCrisis of Choice" .ש: להפך. אני יודע בעד מי לא לבחור" אך איני מוצא בעד מי לבחור. בכל מפלגה יש דברים קשים מאוד.ת: אולי נאמר להפך: בכל מפלגה יש דברים טובים מאוד. כשם שיש לדון כל אדם לכף זכות" כך […]

שו"ת בחירות

הרב שלמה אבינר[ראיון] ש: אין מפלגה מושלמת. קשה להצביע. האם יש מצווה להצביע?ת: בוודאי. מי שמצביע משפיע. יש לנו אחריות על המדינה ועל עם ישראל. אשרינו שזכינו למדינה. להצביע – היא דרך להודות לד'.ש: אבל אי אפשר לדעת מראש מה יצא מזה?ת: נכון. אך אנחנו שייכים לכלל. עלינו לעשות כמיטב יכולתנו "והחכמה תעוז לחכם" (קהלת […]

בחירות בדרך! זהירות! שמירת הלשון

הרב שלמה אבינר [ראיון] ש: האם לקראת הבחירות" מותר או אולי גם מצווה להפיץ דברים חמורים על המועמדים" הרי זה לטובת בניין האומה?ת: להפך" זה חורבן האומה. שנאת חינם ולשון הרע החריבה את האומה.ש: אז איך יכול אדם להציג את מעלה מפלגתו?ת: כלל אמר רבי ישראל סלנטר: אל תחפור לשני בור אלא בנה לך הר. […]

מפלגה דתית לאומית חדשה?!

[ראיון] ש: האם עתה שעת הכושר לחדש את המפלגה הדתית הלאומית בכיוון אמיתי?ת: זו שאלה פוליטית מורכבת. הפוליטיקה מלאה תכסיסים" שקרים" תרגילים ורמאויות. אי אפשר לִצפּות עתידות. אגב" רבנו הרב צבי יהודה אף פעם לא השתמש בביטוי לאומי-דתי או דתי-לאומי.ש: מה הוא אמר? למה?ת: הוא אמר תורה. מרן הרב קוק מסביר שהסתכלות על העניין הלאומי […]