לבחור

אני בוחר בחינוך כזה שלא מתנצל" חינוך דרכו ההורה הוא המנהיג אך מנהיג מכבד ריבוי הדעות של ילדיו" ולא עוסק ב'אנחנו ואתם'" מנהיגות אבל ברחמים. חינוך שלא עוסק במה הוא 'לא' אלא במה הוא 'כן' מגדיר את עצמו. אני בוחר בסוג של זוגיות כזאת שתהייה גם של תורה" גם של ארץ ישראל ומחוברת לתהליכי הגאולה […]