בחירה חופשית ואחריות אישית

בחמש המכות הראשונות" נאמר "ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם". החל מהמכה השישית נאמר"" ויחזק ה' את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל". משמע שה' שלל ממנו את הבחירה החופשית והוא לא יכול לשלוח אותם. דנים המפרשים מדוע נשללה מפרעה הבחירה החופשית? במדרש שמות רבה מובא שה' מזהיר את האדם כמה פעמים" וכשהוא לא […]

עשרה כללים של האדם העמיד

הרב שלמה אבינר עמידות נפשית או חוסן נפשי או Resilience" אינם באופנה. האופנה היאלהתאונן ולהתאמלל מול כל קושי" להיכנס לחרדה ולדיכאון" לרוץ לפסיכולוג ולעובדת סוציאלית. הקיצור" האופנה היא להיות רפה כוח.אך אדם נקרא להיות גיבור. האדם הנורמלי הוא גיבור ולא נשבר מול קשיים. והנה עשרה כללים שבאים לעזרת הרוצה לשמור על עמידות נפשית.א. לדעת מראש […]

והיית לנו לעיניים

על הבחירה בפרשת בהעלותךבחירה – יסוד כל המהות שלנו כבני אדם. היא היכולת לבחור בטוב ולהימנע מהרע. אלא שבחירה זו כוללת בתוכה בהכרח גם את האפשרות ליפול. אין בחירה ללא מחירים" אין טוב בלי רע שנמצא לצדו ומציע גם הוא את מרכולתו. וצריך לדעת להכריע.זוהי בגרות.ילד – בחירתו מצומצמת. ולכן גם נפילותיו כמעט אינן קיימות" […]