He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: בחירה חופשית

אנא אלך מפניך, ואנא מפניך אברח'
play3
אנא אלך מפניך, ואנא מפניך אברח'
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
play3
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
יחסם השונה של אליהו הנביא ושל אלישע הנביא אל הבחירה החופשית
play3
יחסם השונה של אליהו הנביא ושל אלישע הנביא אל הבחירה החופשית
האם למעלת הבחירה החופשית של האדם יש גם חסרון ?
play3
האם למעלת הבחירה החופשית של האדם יש גם חסרון ?
המין האנושי הוא המפתח להצלחת תכנית הבריאה והתסביך בו נתון האדם
play3
המין האנושי הוא המפתח להצלחת תכנית הבריאה והתסביך בו נתון האדם
כמה חופשית היא הבחירה?
play3
כמה חופשית היא הבחירה?
מעשי בני האדם אינם מוכרחים אלא מסורים לגמרי בידם
play3
מעשי בני האדם אינם מוכרחים אלא מסורים לגמרי בידם
המחלוקת בין השבטים בדרכי ההשפעה
play3
המחלוקת בין השבטים בדרכי ההשפעה
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
play3
האם אנחנו מושפעים מהאיסלם ? והאם הכל בידי שמים ?
האם אלהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים?
play3
האם אלהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים?
הקושי והשמחה תלוי בגישה שלנו לחיים
play3
הקושי והשמחה תלוי בגישה שלנו לחיים
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם"
play3
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור להם"
ביד כל אדם הרשות להטות עצמו ולהיות צדיק או רשע
play3
ביד כל אדם הרשות להטות עצמו ולהיות צדיק או רשע
"טוב אחרית דבר מראשיתו" – האם הכל נקבע על פי ההתחלה ?
play3
"טוב אחרית דבר מראשיתו" – האם הכל נקבע על פי ההתחלה ?
העקשנות לאחוז בדעה אחת מונעת את אפשרות התשובה והתיקון
play3
העקשנות לאחוז בדעה אחת מונעת את אפשרות התשובה והתיקון
דורו של  המלך חזקיהו – עוצמה רוחנית ופרטיות
play3
דורו של המלך חזקיהו – עוצמה רוחנית ופרטיות
"האף תספה צדיק עם רשע"
play3
"האף תספה צדיק עם רשע"
שבירת הלאומיות הישראלית
play3
שבירת הלאומיות הישראלית
חם באתר
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
play3
בית המדרש
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
play3
בית המדרש
פרדוקס הטוב
58 דקות
play3
בית המדרש
אל תהייה טרף קל ליצר הרע - תחליט להיות שמח !
43 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
מוזיקה
"אם היו בני אדם מרגישים": חבריו של רזיאל שבח הי"ד שרים את מילותיו של אור החיים הקדוש
play3
בית המדרש
עולם אחר
play3
בית המדרש
לשון הרע הוא הסיבה לעיכוב הגאולה
play3
בית המדרש
נופל וגלוי עיניים