אתחלתא דגאולה

אתחלתא דגאולהנתפרסם בעולם רבי יהושע מקוטנא" שחי לפני שלשה דורות. הוא היה מהשורה הראשונה של הגאונים הצדיקים בפולניה" וחיבר ספר תשובות בהלכה. בספר שלו יש ביטוי לגבי עניין העלייה לארץ ישראל ויישובה: "ואין ספק שהיא מצוה גדולה" כי הקבוץ הוא אתחלתא דגאולה" . "הקבוץ" פירושו קיבוץ גלויות" "קבצנו לארצנו".יש אצלו השלמת דברים: "ובפרט עתה"" במצבנו […]

הרב הגאון ר' משה כלפון הכהן זצ"ל

איננו יכולים להמשיך כך" הודיעו גבאי בתי הכנסת באי ג'רבא לרבם הנערץ. תלמודי התורה ממוקמים בבתי הכנסת" והילדים קורעים פעם אחר פעם את הריפוד של הספסלים. אנו מבקשים לסגור את בתי הכנסת בפני הילדים".הרב הגאון ר' משה כלפון הכהן שמע את הטענות" וביקש מהגבאים להתלוות עמו אל בית הכנסת. משהגיעו" פתח הרב את ארון הקודש" […]

הרב צבי הירש קלישר זצ"ל / גדולי ישראל

הרב צבי הירש קלישר נולד בשנת תקנ"ה בעיירה ליסא שבמערב פולין. הוא למד תורה מפי ראש ישיבת ליסא" הרב יעקב לורברבוים זצ"ל" בעל "חוות דעת" ו"נתיבות המשפט". בהמשך למד אצל רבי עקיבא איגר בעיירה הסמוכה פוזנה. בנוסף לעמקותו התורנית העצומה" רכש הרב קלישר ידיעות בפילוסופיה ובקבלה" ידיעות שהיוו אבן פינה למשנתו ההשקפתית אותה ביטא בספרו […]