כנגד יצר הרע?

היתרה של התורה ללוחמי הצבא לשאת אשת יפת תואר" ואפילו אשת איש ואפילו גויה לאחר שנתגיירה" לאחר הניצחון במלחמה תמוה ביותר. הסברם של חז"ל (שהובאו ברש"י במקום) להיתר זה מוסיף תמיהה על תמיהה: "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע שאם אין הקב"ה מתירה ישאנה באיסור". האמנם כנגד יצר הרע? הרי לכאורה אין יותר מזה […]